นิรนัย

ที่มา http://www.thai-mathpaper.net/

 1. ยกตัวอย่างคนละ 1 ตัวอย่างนะครับ

 2. นางสาวบุญมี ใจชื่น

  เหตุ 1) นักเรียนทุกคนเป็นคนเก่ง
  2) นางสาว ก เป็นนักเรียน
  ผล นางสาว ก เป็นคนเก่ง

  ตอบ Valid สมเหตุสมผล

 3. ชลลดา วงศ์ละคร

  เหตุ 1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่4 เป็นคนขยัน
  2) เด็กหญิง ดาวเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่4
  ผล เด็กหญิงดาวเป็รคนขยัน

  ตอบ สมเหตุสมผล

 4. ปรียานุช ภาสดา

  เหตุ 1) นักเรียนทุกคนเป็นคนขยัน
  2) นาย ก เป็นนักเรียน
  ผล นาย ก เป็นคนขยัน

  ตอบ สมเหตุสมผล

 5. นางสาว วิชชุดา พานแก้ว

  เหตุ 1) ช้างทุกตัวมีสี่ขา
  2) เดือนมีช้างอยู่หนึ่งตัว
  ผล ช้างของเดือนมีสี่ขา

  ตอบ สมเหตุสมผล

 6. พรชัย สำราญใจ

  เหตุ 1) คนที่ขยันย่อมเรียนเก่ง
  2) นายเป็นคนขยัน
  ผล นายเรียนเก่ง

  ตอบ สมเหตุสมผล

 7. บุหลัน พวงเพชร

  เหตุ 1) สัตว์ทุกตัวมีสี่ขา
  2) สขัขเป็นสัตว์
  ผล สุนัขมีสี่ขา

  ตอบ สมเหตุสมผล

 8. เหตุ1)รูปสี่เหลื่ยมใด ๆ ที่มีด้านตรงข้ามขนานกันสองคู่เป็นรูปสี่เหลี่ยด้านขนาน
  2) รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้านตรงข้ามขนานกันสองคู่

  ผล รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

  ตอบ สมเหตุสมผล

 9. สิริลัคน์ แสงตะวัน

  เหตุ 1.คนทุกคนเป็นแมว
  2.แมวทุกตัวเป็นปลา
  ผล คนทุกคนเป็นปลา

  ตอบ( Valid สมเหตุสมผล)

 10. กิตติมา สังหะสิทธิ์

  เหตุ 1) สัตว์ทุกตัวมีปีก
  2)ไก่เป็นสัตว์
  ผล ไก่มีปีก

  ตอบ Valid ( สมเหตุสมผล )

 11. สิริรัตน์ ภาสดา

  เหตุ 1.เป็ดทุกตัวมีสองขา
  2.ปลาทุกตัวมีขา
  ผล เป็ดเป็นปลา

  ตอบ In valid ( ไม่สมเหตุสมผล )

 12. สุริโย พรมวงค์

  เหตุ 1.หมูทุกตัวมีหาง
  2.ม้ามีหาง
  ผล หมูเป็นม้า

  ตอบ ไม่สมเหตุสมผล

 13. เหตุ 1 นายธนาคารทุกคนเป็นคนรวย
  2 แดงเป็นนายธนาคาร
  ผล แดงเป็นคนรวย

  ตอบ สมเหตุสมผล

 14. รัตติยา สุขหา

  เหตุ 1.แมวทุกตัวมีหาง
  2.หนอนมีหาง
  ผล แมวเป็นหนอน

  ตอบ ไม่สมเหตุสมผล

 15. พุทธินันท์ ยี่สุ่นแก้ว

  เหตุ 1.ไก่ทุกตัวมีสองขา
  2.ตะขาบทุกตัวมีขา
  ผล ไก่เป็นตะขาบ

  ตอบ In valid ( ไม่สมเหตุสมผล )

 16. พิกุล ทรงพิมพ์

  เหตุ 1) สัตว์ทุกตัวมีปีก
  2)นกเป็นสัตว์
  ผล นกมีปีก

  ตอบ Valid ( สมเหตุสมผล )

 17. กัลยาณี เป็งทอง

  เหตุ 1) ดอกไม้มีกลิิ่นหอม
  2) กล้วยไม้เป็นดอกไม้
  ผลกล้วยไม้มีกลิ่หอม
  ตอบ In valid ( ไม่สมเหตุสมผล )

 18. .  บุคคลที่รับสินบนก็ดี ให้สินบนก็ดี ย่อมมีความผิดด้วยกันทั้งนั้น
        มีหลักฐานปรากฏชัดว่าเขาเป็นผู้รับสินบน
   
  นิรนัยยังไงดีค่ะ

 19. เหตุ เพื่อนบางคนชอบแมว
  เพื่อนทุกคนชอบกระต่าย
  ผล เพื่อนที่ชอบแมวบางคนชอบกระต่าย

 20. เหตุ ลิงชอบกินกล้วย
  แมวไม่ชอบกินกล้วย
  ผล แมวไม่เป็นลิง

 21. เหตุ นักเรียนบางชอบเล่นกีต้าร์
  นักเรียนบางคนไม่ชอบ
  ผล นักเรียนบางคนไม่ชอบเล่นกีต้าร์

 22. เหตุ นกมีปีก
  ลิงไม่เป็นนก
  ผล ลิงไม่มีปีก

 23. เหตุ เสือทุกตัวมี 4 ขา
  ไม่มีสัตว์ 4 ขา ใดๆมีมือ
  ผล เสือทุกตัวไม่มีมือ

 24. อาริสา สมชื่อ

  เหตุ สัตว์ 4 ขา เป็นสัตว์บก
  แมวมี 4 ขา
  ผล แมวเป็นสัตว์บก

 25. ดารุณี มรรคซอง

  เหตุ ต้นไม้มีสีเขียว
  ปลามีสีเขียว
  ผล ปลาเป็นต้นไม้

 26. ศิริยากร ฟองน้อย ม.4/3

  เหตุ 1. นักเรียนโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกมีระเบียบวินัย
  2. ปภัสราเป็นนักเรียนโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
  ผล ปภัสรามีระเบียบวินัย
  ตอบ สมเหตุสมผล

 27. เกศรินทร์ สินธุจักร ม.4/3

  เหตุ 1. นักเรียนหญิงหน้าตาสดใสทุกคน
  2. สุภาพรเป็นนักเรียนหญิง
  ผล สุภาพรหน้าตาสดใส
  ตอบ สมเหตุสมผล

 28. เหตุ 1. คนที่เล่น facebook ทันสมัย
  2. นลิตาเล่น facebook
  ผล นลิตาทันสมัย
  ตอบ สมเหตุสมผล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: