แบบฝึกหัด

ที่มา http://www.thai-mathpaper.net/

 1. นางสาว วิชชุดา พานแก้ว

  1. ตอบ ไม่สมเหตุสมผล
  2. ตอบ สมเหตุสมผล (แต่ไม่เป็นจริง)
  3. ตอบ สมเหตุสมผล
  4. ตอบ สมเหตุสมผล

 2. นางสาว ชลลดา วงศ์ละคร

  1.ตอบ สมเหตุสมผล
  2.ตอบ สมเหตุสมผล (แต่ไม่เป็นจริง)
  3.ตอบ สมเหตุสมผล
  4.ตอบ สมเหตุสมผล

 3. พรชัย สำราญใจ

  1. ตอบ สมเหตุสมผล
  2. ตอบ ไม่สมเหตุสมผล
  3. ตอบ สมเหตุสมผล
  4. ตอบ ไม่สมเหตุสมผล

 4. บุหลัน พวงเพชร

  1. ตอบ ไม่สมเหตุสมผล
  2. ตอบ สมเหตุสมผล (แต่ไม่เป็นจริง)
  3. ตอบ สมเหตุสมผล
  4. ตอบ สมเหตุสมผล

 5. สิริลัคน์ แสงตะวัน

  1. ตอบ ไม่สมเหตุสมผล
  2. ตอบ สมเหตุสมผล (แต่ไม่เป็นจริง)
  3. ตอบ สมเหตุสมผล
  4. ตอบ สมเหตุสมผล

 6. จารุวรรณ คณารส

  1. ตอบ ไม่สมเหตุสมผล
  2. ตอบ สมเหตุสมผล (แต่ไม่เป็นจริง)
  3. ตอบ สมเหตุสมผล
  4. ตอบ สมเหตุสมผล

 7. 1.ตอบ ไม่สมเหตุสมผล
  2.ตอบ สมเหตุสมผล(แต่ไม่เป็นจริง)
  3.ตอบ สมเหตุสมผล
  4.ตอบ สมเหตุสมผล

 8. บุญมี ใจชื่น

  1. ตอบ ไม่สมเหตุสมผล
  2. ตอบ สมเหตุสมผล (แต่ไม่เป็นจริง)
  3. ตอบ สมเหตุสมผล
  4. ตอบ สมเหตุสมผล

 9. รัตติยา สุขหา

  1.ตอบ สมเหตุสมผล
  2.ตอบ สมเหตุสมผล (แต่ไม่เป็นจริง)
  3.ตอบ สมเหตุสมผล
  4.ตอบ ไม่สมเหตุสมผล

 10. พุทธินันท์ ยี่สุ่นแก้ว

  1.ตอบ สมเหตุสมผล
  2.ตอบ สมเหตุสมผล (แต่ไม่เป็นจริง)
  3.ตอบ สมเหตุสมผล
  4.ตอบ ไม่สมเหตุสมผล

 11. 1.ตอบ สมเหตุสมผล
  2.ตอบ สมเหตุสมผล (แต่ไม่เป็นจริง)
  3.ตอบ สมเหตุสมผล
  4.ตอบ ไม่สมเหตุสมผล

 12. กนกวรรณ แรมสูงเนิน

  1.ตอบ สมเหตุสมผล
  2.ตอบ สมเหตุสมผล(แต่ไม่เป็นจริง)
  3.ตอบ สมเหตุสมผล
  4.ตอบ ไม่สมเหตุสมผล

 13. 1.ตอบ สมเหตุสมผล
  2.ตอบ สมเหตุสมผล(แต่ไม่เป็นจริง)
  3.ตอบ สมเหตุสมผล
  4.ตอบ ไม่สมเหตุสมผล

 14. 1. ตอบ ไม่สมเหตุสมผล
  2. ตอบ สมเหตุสมผล (แต่ไม่เป็นจริง)
  3. ตอบ สมเหตุสมผล
  4. ตอบ สมเหตุสมผล

 15. 1. ตอบ ไม่สมเหตุสมผล
  2. ตอบ สมเหตุสมผล (แต่ไม่เป็นจริง)
  3. ตอบ สมเหตุสมผล
  4. ตอบ สมเหตุสมผล

 16. 1. ตอบ ไม่สมเหตุสมผล
  2. ตอบ สมเหตุสมผล (แต่ไม่เป็นจริง)
  3. ตอบ สมเหตุสมผล
  4. ตอบ สมเหตุสมผล

 17. 1. ตอบ ไม่สมเหตุสมผล
  2. ตอบ สมเหตุสมผล (แต่ไม่เป็นจริง)
  3. ตอบ สมเหตุสมผล
  4. ตอบ สมเหตุสมผล

 18. 1. ตอบ ไม่สมเหตุสมผล
  2. ตอบ สมเหตุสมผล (แต่ไม่เป็นจริง)
  3. ตอบ สมเหตุสมผล
  4. ตอบ สมเหตุสมผล

 19. 1. ตอบ ไม่สมเหตุสมผล
  2. ตอบ สมเหตุสมผล (แต่ไม่เป็นจริง)
  3. ตอบ สมเหตุสมผล
  4. ตอบ สมเหตุสมผล

 20. 1. ตอบ ไม่สมเหตุสมผล
  2. ตอบ สมเหตุสมผล (แต่ไม่เป็นจริง)
  3. ตอบ สมเหตุสมผล
  4. ตอบ สมเหตุสมผล

 21. อาริสา สมชื่อ

  1.ตอบ ไม่สมหตุสมผล
  2.ตอบ สมเหตุสมผล (แต่ไม่เป็นจริง)
  3.ตอบ สมเหตุสมผล
  4.ตอบ สมเหตุสมผล

 22. ดารุณี มรรคซอง

  1.ตอบ ไม่สมเหตุสมเหตุ
  2.ตอบ สมเหตุสมผล (แต่ไม่เป็นจริง)
  3.ตอบ สมเหตุสมผล
  4.ตอบ สมเหตุสมผล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: