ข้อสอบ (Test)

 1. เพ็ญลักษ์ หงษ์พิพิธ ม.5/10 เลขที่ 26

  1.ค 2.ง 3.ข 4.ง 5.ก 6.ค 7.ข 8.ก 9.ค 10.ข 11.ก 12.ง 13.ก 14.ข 15.ก 16.ข 17.ก 18.ก 19.ข 20.ง

 2. มนทกานติ อุปแก้ว ม.5/10 เลขที่ 27 ^^

  1.ตอบ ค.
  2.ตอบ ง.
  3.ตอบ ข.
  4.ตอบ ข.
  5.ตอบ ก.
  6.ตอบ ค.
  7.ตอบ ค.
  8.ตอบ ก.
  9.ตอบ ค.
  10.ตอบ ข.
  11.ตอบ ข.
  12.ตอบ ง.
  13.ตอบ ค.
  14.ตอบ ข.
  15.ตอบ ก.
  16.ตอบ ข.
  17.ตอบ ก.
  18.ตอบ ค.
  19.ตอบ ก.
  20.ตอบ ง.
  #นู๊ได้ 15 คะแนน^^!! น๊าคร๊า คุงครู

 3. พงษ์พิทักษ์ หงส์จุมพล ม.5/10 เลขที่ 8

  1.ก 2.ง 3.ข 4.ง 5.ก 6.ข 7.ก 8.ก 9.ค 10.ข 11.ก 12.ง 13.ก 14.ข 15.ก 16.ข 17.ก 18.ข 19.ข 20.ง

  ได้ 13 คะแนน

 4. นางสาว ชุติกาญจน์ คงขจร ม.5/10 เลขที่ 23

  1.ค
  2.ง
  3.ข
  4.ข
  5.ก
  6.ค
  7.ข
  8.ก
  9.ง
  10.ข
  11.ข
  12.ก
  13.ก
  14.ข
  15.ค
  16.ข
  17.ก
  18.ค
  19.ก
  20.ง
  ได้14คะแนะเด้อออออออออค่ะ

 5. น.ส.ชุดาพร อาจหาญ ม.5/10เลขที่22

  1.ค
  2.ง
  3.ข
  4.ข
  5.ก
  6.ค
  7.ข
  8.ค
  9.ง
  10.ข
  11.ก
  12.ง
  13.ก
  14.ข
  15.ก
  16.ข
  17.ก
  18.ก
  19.ข
  20.ง
  ได้ 16คะแนน

 6. นธิพงษ์ วงค์อามาตย์ เลขที่ 1 ม.5/10

  1.ค
  2.ง
  3.ข
  4.ข
  5.ก
  6.ค
  7.ข
  8.ค
  9.ค
  10.ข
  11.ค
  12.ง
  13.ก
  14.ข
  15.ก
  16.ข
  17.ก
  18.ก
  19.ค
  20.ง

 7. น.ส.นุชธิดา จันที ม.5/10 เลขที่24

  1.ค
  2.ง
  3.ข
  4.ข
  5.ก
  6.ค
  7.ข
  8.ก
  9.ค
  10.ข
  11.ค
  12.ง
  13.ก
  14.ข
  15.ก
  16.ข
  17.ก
  18.ก
  19.ค
  20.ง

 8. น.ส.อนงค์นาถ สิบหว้า ม.5/10 เลขที่21

  1.ค
  2.ง
  3.ข
  4.ข
  5.ก
  6.ค
  7.ข
  8.ก
  9.ค
  10.ข
  11.ค
  12.ง
  13.ก
  14.ข
  15.ก
  16.ข
  17.ก
  18.ก
  19.ค
  20.ง

 9. น.ส.ศิริลักษณ์ อินทจร ม.5/10 เลขที่28

  1.ค
  2.ง
  3.ข
  4.ข
  5ก
  6.ค
  7.ข
  8.ค
  9.ค
  10.ข
  11.ค
  12.ง
  13.ก
  14.ข
  15.ก
  16.ข
  17.ก
  18.ก
  19.ค
  20.ง

 10. น.ส.สุภัค ประโม ม.5/10 เลขที่29

  1.ค
  2.ง
  3.ข
  4.ข
  5.ก
  6.ค
  7.ข
  8.ค
  9.ค
  10.ข
  11.ค
  12.ง
  13.ก
  14.ข
  15.ก
  16.ข
  17.ก
  18.ก
  19.ค
  20.ง

 11. น.ส.ปัญญาพร โพโสลี ม.5/10 เลขที่25

  1.ค 11.ค
  2.ง 12.ง
  3.ข 13.ก
  4.ข 14.ข
  5.ก 15.ก
  6.ค 16.ข
  7.ข 17.ก
  8.ก 18.ก
  9.ง 19.ก
  10.ข 20.ง

 12. น.ส.สุภาวรรณ สาสีเสาร์ ม.5/10 เลขที่36

  1.ค 11.ค
  2.ง 12.ง
  3.ข 13.ก
  4.ข 14.ข
  5.ก 15.ก
  6.ค 16.ข
  7.ข 17.ก
  8.ก 18.ก
  9.ง 19.ก
  10.ข 20.ง

 13. น.ส.ทิชา หูตาชัย ม.5/10 เลขที่32

  1.ค 11.ค
  2.ง 12.ง
  3.ข 13.ก
  4.ข 14.ข
  5.ก 15.ก
  6.ค 16.ข
  7.ข 17.ก
  8.ก 18.ก
  9.ง 19.ก
  10.ข 20.ง

 14. นาย วชิรพันธ์ พานซ้าย ม.5\10 เลขที่4

  1. ค 6. ก 11. ง 16.ข
  2. ง 7. ก 12. ข 17.ก
  3. ข 8. ก 13. ข 18.ก
  4. ข 9. ง 14. ข 19.ค
  5. ก 10.ก 15. ก 20.ง

 15. นาย เนติพงษ์ หอมบุญมา เลขที่ 1 ม.5/10

  1.ค
  2.ง
  3.ข
  4.ข
  5.ก
  6.ก
  7.ก
  8.ก
  9.ง
  10.ก
  11.ง
  12.ข
  13.ข
  14.ข
  15.ก
  16.ง
  17.ก
  18.ก
  19.ค
  20.ง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: