แซมเปิลสเปซ (sample space)

 1. แซมเปิลสเปซ (sample space) คือเซตของผลลัพธ์การทดลองสุ่มทั้งหมด แทนด้วย s
  ตัวอย่างเช่น 1. จงหาแซมเปิลสเปซของการโยนเหรียญ 2 เหรียญ 1ครั้ง
  วิธีทำ s={HH, HT, TH, TT}
  2.จงเขียนแซมเปิลสเปซของผลการแข่งขันฟุตบอล
  วิธีทำ s={แพ้ , ชนะ ,เสมอ}

 2. สิริลัคน์ แสงตะวัน

  การทดลองสุ่ม คือ การทดลองซึ่งทราบว่า ผลลัพธ์อาจจะเป็นอะไรได้บ้าง แต่ไม่สามารถบอกได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่า ในแต่ละครั้งที่ทดลองผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอะไร ในบรรดาผลลัพธ์ที่อาจเป็นได้เหล่านั้นเช่น….
  ในการทอดลูกเต๋า 1 ลูก 1 ครั้ง แต้มที่ปรากฏบนหน้าลูกเต๋าอาจจะเป็น 1 , 2 , 3 , 4 , 5 หรือ 6 เรียกการทอดลูกเต๋าว่า “การทดลองสุ่ม” เรียกเซตของแต้มที่ปรากฏบนหน้าลูกเต๋าที่จะเป็นไปได้ทั้งหมดว่า “แซมเปิลสเปซ”

  แซมเปิลสเปซ (sample space) คือ เซตที่มีสมาชิกเป็นผลลัพธ์ที่อาจจะเป็นไปได้ทั้งหมดของการทดลองสุ่ม เขียนแทนด้วย s

  ตัวอย่าง…
  1.จากการทดลองสุ่มโดยการทดลองทอดลูกเต๋า 2 ลูก จงหาแซมเปิลสเปซของแต้มของลูกเต๋าที่หงายขึ้น
  วิธีทำS = {(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6),
  (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6),
  (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6),
  (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (4, 6),
  (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5), (5, 6),
  (6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6)}

 3. นางสาวจันทร์ฉาย วุฒิยา

  แซมเปิลสเปซ (sample space) คือ เซตที่มีสมาชิกเป็นผลลัพธ์ที่อาจจะเป็นไปได้ทั้งหมดของการทดลองสุ่ม เขียนแทนด้วย s
  จงหาแซมเปิลสเปซของการโยนเหรียญ 2เหรียญ 1ครั้ง
  วิธีทำS ={HH, HT, TH, TT}

 4. นางสาวจันทราทิพย์ ศรีประเสริฐ

  แซมเปิลสเปซ (sample space) คือเซตของผลลัพธ์การทดลองสุ่มทั้งหมด แทนด้วย s
  ตัวอย่างเช่น 1. จงหาแซมเปิลสเปซของการโยนเหรียญ 1ครั้ง
  วิธีทำ s={H, T,}

 5. นางสาว วิชชุดา พานแก้ว

  แซมเปิลสเปซ (sample space) คือ เซตที่มีสมาชิกเป็นผลลัพธ์ที่อาจจะเป็นไปได้ทั้งหมดของการทดลองสุ่ม เขียนแทนด้วย s

  ตัวอย่าง เช่น มีฉลาก สีดำ 5 สี มีสีแดง 6 สี จงหาแซมเปิลสเปกของการจับฉลาก 2 ครั้ง
  วิธีทำ S={ดำแดง,ดำดำ,แดงดำ,แดงแดง}

 6. นางสาว สิริรัตน์ ภาสดา

  แซมเปิลสเปซ (sample space) คือ เซตที่มีสมาชิกเป็นผลลัพธ์ที่อาจจะเป็นไปได้ทั้งหมดของการทดลองสุ่ม เขียนแทนด้วย s
  ตัวอย่าง เช่น มีลูกแก้วสีแดง 4 ลูก และสีเขียว 3 ลูก จงหาแซมเปิลสเปซของการจับฉลาก2ครั้ง
  วิธีทำ S={แดงแดง,แดงเขียว,เขียวแดง,เขียวเขียว}

 7. นางสาว ปรียานุช ภาสดา

  แซมเปิลสเปซ (sample space) คือ เซตที่มีสมาชิกเป็นผลลัพธ์ที่อาจจะเป็นไปได้ทั้งหมดของการทดลองสุ่ม เขียนแทนด้วย s
  ตัวอย่าง เช่น มีลูกแก้วสีแดง 3 ลูก และสีเขียว 5 ลูก จงหาแซมเปิลสเปซของการจับฉลาก2ครั้ง
  วิธีทำ S={แดงแดง,แดงเขียว,เขียวแดง,เขียวเขียว}

 8. นางสาว ชลลดา วงศ์ละคร

  แซมเปิลสเปซ (sample space) คือ เซตที่มีสมาชิกเป็นผลลัพธ์ที่อาจจะเป็นไปได้ทั้งหมดของการทดลองสุ่ม เขียนแทนด้วย s
  ตัวอย่าง เช่น มีลูกกวาดสีแดง 6 ลูก และสีเขียว 4 ลูก จงหาแซมเปิลสเปซของการจับฉลาก2ครั้ง
  วิธีทำ S={แดงแดง,แดงเขียว,เขียวแดง,เขียวเขียว}

 9. นางสาว ชลลดา วงศ์ละคร

  แซมเปิลสเปซ (sample space) คือ เซตที่มีสมาชิกเป็นผลลัพธ์ที่อาจจะเป็นไปได้ทั้งหมดของการทดลองสุ่ม เขียนแทนด้วย s
  ตัวอย่าง เช่น มีลูกอมสีแดง 6 ลูก และสีเขียว 4 ลูก จงหาแซมเปิลสเปซของการจับฉลากลูกอม 2 ครั้ง
  วิธีทำ S={แดงแดง,แดงเขียว,เขียวแดง,เขียวเขียว}

 10. นางสาวบุญมี ใจชื่น

  แซมเปิลสเปซ
  ตังอย่างเช่น มีเสื้ออยู่ 2 ตัว มีกางเกงอยู่ 4 ตัว จงหาแซมเปิลสเปซของการใส่เสื้อผ้า 1 ครั้ง
  วิธีทำ s = { (1,1),(1,2),(1,3),(1,4),(2,1),(2,2),(2,3),(2,4) }

 11. โสภิดา สมเพ็ชร

  ตัวอย่าง จงเขียนแซมเปิลสเปซของการทอดลูกเต๋า1ลูก 1ครั้ง
  วิธีทำ ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดของการทอดลูกเต๋า1ลูก1ครั้งได้แก่1,2,3,4,5,6
  เพราะฉะนั้น แซมเปิลสเปซ คือ S={1,2,3,4,5,6}

 12. รัตนพร มูลมะณีย์

  ตัวอย่าง.ครอบครัวหนึ่งต้องการมีบุตร 3 คน จงเขียนแซมเปิลสเปซของการมีบุตร
  วิธีทำ ช แทนผู้ชาย ญ แทนผู้หญิง
  S= {ชชช,ชชญ,ชญช,ญญญ,ญญช,ญชญ,ชญญ,ญชช}
  n(s)= 8

 13. อนุสรณ์ หงส์โสดา ชั้น ม.5/8 เลขที่ 1

  แซมเปิลสเปซ (sample space) คือเซตของผลลัพธ์การทดลองสุ่มทั้งหมด แทนด้วย s
  ตัวอย่างเช่น 1. จงหาแซมเปิลสเปซของการโยนลูกเต๋า1ครั้ง
  วิธีทำ s={1,2,3,4,5,6}

 14. สลิตา พืชสิงห์

  ตัวอย่าง ในการทอดลูกเต๋า 1 ลูก ถ้าเราสนใจแต้ม ของลูกเต๋าที่หงายขึ้น
  ผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้คือ ลูกเต๋าขึ้นแต้ม 1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ 4 หรือ 5 หรือ 6
  ดังนั้นแซมเปิลสเปซที่ได้คือS = {1, 2,3,4,5,6}

 15. นางสาวศุภลักษณ์ โทนหงส์ษา

  แซมเปิลสเปซ (sample space) คือ เซตที่มีสมาชิกเป็นผลลัพธ์ที่อาจจะเป็นไปได้ทั้งหมดของการทดลองสุ่ม เขียนแทนด้วย s

  ตัวอย่าง เช่น มีฉลาก สีดำ 5 สี มีสีขาว 6 สี จงหาแซมเปิลสเปกของการจับฉลาก 2 ครั้ง
  วิธีทำ S={ดำขาว,ดำดำ,ขาวดำ,ขาวขาว}

 16. ดวงพร หารไกร

  แซมเปิลสเปซ
  ตังอย่างเช่น มีเสื้ออยู่ 1ตัว มีกางเกงอยู่ 2ตัว จงหาแซมเปิลสเปซของการใส่เสื้อผ้า 1 ครั้ง
  วิธีทำ s = { (1,1),(1,2)}

 17. นายธีรวัฒน์ วรรณสิงห์ ม.5/8 เลขที่ 2

  ในกล่องใบหนึ่งมีลูกบอลสีแดง 2 ลูก สีขาว 1 ลูก ถ้าเราหยิบลูกบอลออกจากกล่องมา 1 ลูก โดยวิธีสุ่ม
  1. จงหาแซมเปิลสเปซของสีของลูกบอลที่จะเกิดขึ้น
  2. จงหาแซมเปิลสเปซของลูกบอลที่หยิบออกมาได้

  วิธีทำ 1. เนื่องจากโจทย์สนใจสีของลูกบอลที่จะหยิบมาได้
  ดังนั้นแซมเปิลสเปซของสีของลูกบอลที่หยิบได้คือ S= {สีแดง,สีขาว}
  2. เนื่องจากโจทย์สนใจลูกบอลที่จะหยิบมาได้ ซึ่งมีทั้งหมด 3 ลูก
  สมมติให้เป็น แดง1 แดง2 ขาว1 ดังนั้นแซมเปลิสเปซของลูกบอลที่หยิบออกมาคือ
  S = {แดง1,แดง2, ขาว1}

 18. น.ส.พิสุกรรณิการ์ มนัสสิลา

  แซมเปิลสเปซ
  ตังอย่างเช่น มีเสื้ออยู่ 2 ตัว มีเสื้อยืดอยู่ 4 ตัว จงหาแซมเปิลสเปซของการใส่เสื้อผ้า 1 ครั้ง
  วิธีทำ s = { (1,1),(1,2),(1,3),(1,4),(2,1),(2,2),(2,3),(2,4) }

 19. นางสาวปิยนุช โพนทา

  แซมเปิลสเปซ (sample space) คือ เซตที่มีสมาชิกเป็นผลลัพธ์ที่อาจจะเป็นไปได้ทั้งหมดของการทดลองสุ่ม เขียนแทนด้วย s
  จงหาแซมเปิลสเปซของการโยนเหรียญ 3เหรียญ 1ครั้ง
  วิธีทำS ={HHH, HHT, HTH, HTT,THH,THT,TTH,TTT}

 20. นางสาวสมฤทัย สันตสิงห์

  แซมเปิลสเปซ (sample space) คือ เซตที่มีสมาชิกเป็นผลลัพธ์ที่อาจจะเป็นไปได้ทั้งหมดของการทดลองสุ่ม เขียนแทนด้วย s
  จงหาแซมเปิลสเปซของการโยนเหรียญ 2เหรียญ 1ครั้ง
  วิธีทำS ={HH, HT, TH, TT}

 21. น.ส.พัชราวลัย สืบสำราญ

  ในการโยนลูกเต๋า 1 ลูก 1 ครั้ง จงหาความน่าจะเป็นของลูกเต๋าขึ้นหน้าแปด

  ให้ S แทนแซมเปิลสเปซ

  S = {1,2,3,4,5,6}

  N(S) = 6

  ให้ E แทนเหตุการณ์ที่โยนลูกเต๋าขึ้นหน้าแปด

  E = สับเซต

  N(E) = 0

  P(E) = n(E)

  n(S)

  = 0/6
  = 0

 22. พัชราภา อุปเนตร

  ตัวอย่าง จงเขียนแซมเปิลสเปซของการทอดลูกเต๋า1ลูก 1ครั้ง
  วิธีทำ ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดของการทอดลูกเต๋า2ลูก1ครั้งได้แก่1,2,3,4,5,6
  เพราะฉะนั้น แซมเปิลสเปซ คือ S={1,12,3,4,5,6}

 23. นางสาว สุพาพร หลวงเจรีญ

  ในการทอดลูกเต๋า 1 ลูก ถ้าเราสนใจแต้ม ของลูกเต๋าที่หงายขึ้น
  ผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้คือ ลูกเต๋าขึ้นแต้ม 1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ 4 หรือ 5 หรือ 6
  ดังนั้นแซมเปิลสเปซที่ได้คือS = {1, 2,3,4,5,6}
  จากการทดลองสุ่มโดยการทดลองทอดลูกเต๋า 2 ลูก
  1. จงหาแซมเปิลสเปซของแต้มของลูกเต๋าที่หงายขึ้น
  2. จงหาแซมเปิลสเปซของผลรวมของแต้มบนลูกเต๋า

  วิธีทำ 1. เนื่องจากโจทย์สนใจแต้มของลูกเต๋าที่หงายขึ้น
  ดังนั้นเราต้องเขียนแต้มของลูกเต๋าที่มีโอกาสที่จะหงายขึ้นมาทั้งหมด
  และเพื่อความสะดวกให้ (a,b) แทนผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยที่

  a แทนแต้มที่หงายขึ้นของลูกเต๋าลูกแรก
  b แทนแต้มที่หงายขึ้นของลูกเต๋าลูกที่สอง

  ดังนั้นแซมเปิลสเปซของการทดลองสุ่มคือ
  S={(1,1),(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(1,6),
  (2,1),(2,2),(2,3),(2,4),(2,5),(2,6),
  (3,1),(3,2),(3,3),(3,4),(3,5),(3,6),
  (4,1),(4,2),(4,3),(4,4),(4,5),(4,6),
  (5,1),(5,2),(5,3),(5,4),(5,5),(5,6),
  (6,1),(6,2),(6,3),(6,4),(6,5),(6,6)}

  2. เนื่องจากโจทย์สนใจผลรวมของแต้มบนลูกเต๋า
  ดังนั้นเราต้องเขียนผลรวมของแต้มบนลูกเต๋าที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งหมด
  จะได้แซมเปิลสเปซของผลรวมของแต้มบนลูกเต๋าทั้ง 2 ลูก คือ
  {2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12}

 24. น.ส บุญจิรา ขันทะวงค์

  แซมเปิลสเปซ (sample space) คือ เซตที่มีสมาชิกเป็นผลลัพธ์ที่อาจจะเป็นไปได้ทั้งหมดของการทดลองสุ่ม เขียนแทนด้วย s
  ตัวอย่าง เช่น มีลูกกวาดสีแดง 6 ลูก และสีเขียว 4 ลูก จงหาแซมเปิลสเปซของการจับฉลาก2ครั้ง
  วิธีทำ S={แดงแดง,แดงเขียว,เขียวแดง,เขียวเขียว}

 25. น.ส กาญจนา เสาร์วงค์

  แซมเปิลสเปซ (sample space) คือ เซตที่มีสมาชิกเป็นผลลัพธ์ที่อาจจะเป็นไปได้ทั้งหมดของการทดลองสุ่ม เขียนแทนด้วย s

  ตัวอย่าง เช่น มีฉลาก สีชมพู 5 สี มีสีฟ้า 6 สี จงหาแซมเปิลสเปกของการจับฉลาก 2 ครั้ง
  วิธีทำ S={ชมพูฟ้า,ชมพูชมพู,ฟ้าชมพู,ฟ้าฟ้า}

 26. นางสาว พรสววรค์ มหาหงส์ เลขที่ 21 ม.5/8

  แซมเปิลสเปซ
  ตังอย่างเช่น มีเสื้ออยู่ 3 ตัว มีกางเกงอยู่ 4 ตัว จงหาแซมเปิลสเปซของการใส่เสื้อผ้า 1 ครั้ง
  วิธีทำ s = { (1,1),(1,2),(1,3),(1,4),(2,1),(2,2),(2,3),(2,4) }

 27. นางสาว เฉลิมมาศ ปัตพี เลขที่ 18 ม.5/8

  แซมเปิลสเปซ (sample space) คือ เซตที่มีสมาชิกเป็นผลลัพธ์ที่อาจจะเป็นไปได้ทั้งหมดของการทดลองสุ่ม เขียนแทนด้วย s
  ตัวอย่าง เช่น มีลูกกวาดสีแดง 6 ลูก และสีส้ม 4 ลูก จงหาแซมเปิลสเปซของการจับฉลาก2ครั้ง
  วิธีทำ S={แดงแดง,แดงส้ม,ส้มแดง,ส้มส้ม}

 28. นางสาววิชชุดา วงค์อามาตย์

  จงเขียนแซมเปิลสเปซของการทอดลูกเต๋า 1 ลูก 1 ครั้ง
  วิธีทำ ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดของการทอดลูกเต๋า 1 ลูก 1 ครั้งได้แก่
  1,2,3,4,5,6
  ดังนั้น แซมเปิลสเปซคือ S = {1,2,3,4,5,6}

 29. นางสาวเอี่ยมอารีย์ จันคติ ม.5/8

  แซมเปิลสเปซ คือ เซตที่มีสมาชิกเป็นผลลัพธ์ที่อาจจะเป็นไปได้ทั้งหมดของการทดลองสุ่ม เขียนแทนด้วย S

  ตัวอย่าง เช่น มีฉลาก สีแดง 5 สี มีสีส้ม 6 สี จงหาแซมเปิลสเปซของการจับฉลาก 2 ครั้ง
  วิธีทำ S={แดงส้ม,แดงแดง,ส้มแดง,ส้มส้ม}

 30. ปภัสสร คำภูจูม

  1. ในกล่องใบหนึ่งมีลูกบอลสีแดง 2 ลูก สีขาว 1 ลูก ถ้าเราหยิบลูกบอลออกจากกล่องมา 1 ลูก โดยวิธีสุ่ม จงหาแซมเปิลสเปซของสีของลูกบอลที่จะเกิดขึ้น
  วิธีทำ เนื่องจากโจทย์สนใจสีของลูกบอลที่จะหยิบมาได้
  ดังนั้นแซมเปิลสเปซของสีของลูกบอลที่หยิบได้คือ S= {สีแดง,สีขาว}

 31. น.ส พรรณธิชา ด่านวันดี เลขที่ 31 ม.5/8

  แซมเปิลสเปซ (sample space) คือ เซตที่มีสมาชิกเป็นผลลัพธ์ที่อาจจะเป็นไปได้ทั้งหมดของการทดลองสุ่ม เขียนแทนด้วย s
  จงหาแซมเปิลสเปซของการโยนเหรียญ 2เหรียญ 1ครั้ง
  วิธีทำS ={HH, HT, TH, TT}

 32. นางสาว กนกทิพย์ ขุนไชยทอง

  ในการทอดลูกเต๋า 1 ลูก ถ้าเราสนใจแต้ม ของลูกเต๋าที่หงายขึ้น
  ผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้คือ ลูกเต๋าขึ้นแต้ม 1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ 4 หรือ 5 หรือ 6
  ดังนั้นแซมเปิลสเปซที่ได้คือS = {1, 2,3,4,5,6}

 33. พรรณธิรา จันทร์เหลือง เลขที่20 ชั้น ม.๕/๘

  แซมเปิลสเปซ (sample space) คือเซตของผลลัพธ์การทดลองสุ่มทั้งหมด แทนด้วย s
  ตัวอย่างเช่น 1. จงหาแซมเปิลสเปซของการโยนเหรียญ 1ครั้ง
  วิธีทำ s={H, T,}

 34. นาย ฤทธิชัย มีโวหาร ชั้น ม. 5/8 เลขที่ 9

  แซมเปิลสเปซ
  ตังอย่างเช่น มีเสื้ออยู่ 3 ตัว มีเสื้อยืดอยู่ 5 ตัว จงหาแซมเปิลสเปซของการใส่เสื้อผ้า 1 ครั้ง
  วิธีทำ s = { (1,1),(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(2,1),(2,2),(2,3),(2,4),(2,5)(3,1),(3,2),(3,3)(3,4),(3,5) }

 35. นางสาว นุศรา สมเพ็ชร ชั้น ม. 5/8 เลขที่ 43

  แซมเปิลสเปซ
  ตังอย่างเช่น มีเสื้ออยู่ 2 ตัว มีกางเกงอยู่ 2 ตัว จงหาแซมเปิลสเปซของการใส่เสื้อผ้า 1 ครั้ง
  วิธีทำ s = { (1,1),(1,2),(2,1),(2,2) }

 36. ศุภรัตน์ สิมลี ม.5/8 เลขที่16

  ในกล่องใบหนึ่งมีลูกบอลสีแดง 2 ลูก สีขาว 1 ลูก ถ้าเราหยิบลูกบอลออกจากกล่องมา 1 ลูก โดยวิธีสุ่ม
  1. จงหาแซมเปิลสเปซของสีของลูกบอลที่จะเกิดขึ้น
  2. จงหาแซมเปิลสเปซของลูกบอลที่หยิบออกมาได้

  วิธีทำ 1. เนื่องจากโจทย์สนใจสีของลูกบอลที่จะหยิบมาได้
  ดังนั้นแซมเปิลสเปซของสีของลูกบอลที่หยิบได้คือ S= {สีแดง,สีขาว}
  2. เนื่องจากโจทย์สนใจลูกบอลที่จะหยิบมาได้ ซึ่งมีทั้งหมด 3 ลูก
  สมมติให้เป็น แดง1 แ ดง2 ขาว1 ดังนั้นแซมเปลิสเปซของลูกบอลที่หยิบออกมาคือ
  S = {แดง1,แดง2, ขาว1}

 37. นาง เศกสิทธิ์ พรมบุตร เลขที่ 10 ม.5/8

  แซมเปิลสเปซ
  ตังอย่างเช่น มีเสื้ออยู่ 2ตัว มีกางเกงอยู่ 1ตัว จงหาแซมเปิลสเปซของการใส่เสื้อผ้า 1 ครั้ง
  วิธีทำ s = { (2,2),(2,1)}

 38. นาย ทินกร ประพล เลขที่ 4 ม.5/8

  แซมเปิลสเปซ คือ เซตที่มีสมาชิกเป็นผลลัพธ์ที่อาจจะเป็นไปได้ทั้งหมดของการทดลองสุ่ม เขียนแทนด้วย S

  ตัวอย่าง เช่น มีฉลาก สีดำ 5 สี มีสีเทา 6 สี จงหาแซมเปิลสเปซของการจับฉลาก 2 ครั้ง
  วิธีทำ S={ดำเทา,ดำดำ,เทาดำ,เทาเทา}

 39. นางสาว ศิรินาฎ คุณศิริ เลขที่ 22 ม.5/8

  แซมเปิลสเปซ คือ เซตที่มีสมาชิกเป็นผลลัพธ์ที่อาจจะเป็นไปได้ทั้งหมดของการทดลองสุ่ม เขียนแทนด้วย S

  ตัวอย่าง เช่น มีฉลาก สีม่วง 5 สี มีสีขาว 6 สี จงหาแซมเปิลสเปซของการจับฉลาก 2 ครั้ง
  วิธีทำ S={ม่วงขาว,ม่วงม่วง,ม่วงขาว,ขาวขาว}

 40. นางสาว จริญา ข่าทิพย์พาที เลขที่ 42 ม.5/8

  ในกล่องใบหนึ่งมีลูกบอลสีแดง 2 ลูก สีขาว 1 ลูก ถ้าเราหยิบลูกบอลออกจากกล่องมา 1 ลูก โดยวิธีสุ่ม
  1. จงหาแซมเปิลสเปซของสีของลูกบอลที่จะเกิดขึ้น
  2. จงหาแซมเปิลสเปซของลูกบอลที่หยิบออกมาได้

  วิธีทำ 1. เนื่องจากโจทย์สนใจสีของลูกบอลที่จะหยิบมาได้
  ดังนั้นแซมเปิลสเปซของสีของลูกบอลที่หยิบได้คือ S= {สีแดง,สีขาว}
  2. เนื่องจากโจทย์สนใจลูกบอลที่จะหยิบมาได้ ซึ่งมีทั้งหมด 3 ลูก
  สมมติให้เป็น แดง1 แดง2 ขาว1 ดังนั้นแซมเปลิสเปซของลูกบอลที่หยิบออกมาคือ
  S = {แดง1,แดง2, ขาว1}

 41. นาย ศราวุฒิไม้เเก้ว ชั้นม5/10 เลขที่11

  เเบบฝึกทักษะที่13
  1.เป็น
  2.เป็น
  3.ไม่เป็น
  4.ไม่เป็น
  5.เป็น
  6.เป็น
  7.ไม่เป็น
  8.เป็น

  1.n(s)=4
  2.n(s)=10
  3.n(s)=12
  4.n(s)=27
  5.n(s)=3
  6.n(s)=10
  7.n(s)=17
  8.n(s)=6

  3.S = {(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6),
  (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6),
  (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6),
  (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (4, 6),
  (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5), (5, 6),
  (6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6)}

 42. นาย ศราวุฒิไม้เเก้ว ชั้นม5/10 เลขที่11

  เรื่องกฎเบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
  1.90 จำนวน
  2.40 วิธี
  3.25 วิธี
  4.56 วิธี
  5.30 วิธี

  2.วิธีทำ เลือกเส้นทางจาก กทม.ถึง ลพบุรี ได้ 3 วิธี
  ลพบุรี ถึง นครราชสีมา ได้ 4 วิธี
  จะได้ทั้งหมด 3*4 = 12 วิธี

  น1

  ล1 น2

  น3

  น4

  น1

  กทม ล2 น2

  น3

  น4

  น1

  ล3 น2

  น3

  น4

 43. นาย ศราวุฒิไม้เเก้ว ชั้นม5/10 เลขที่11

  เเบบฝึกทักษะที่ 11

  1.24 วิธี
  2.720 วิธี
  3.1024 วิธี
  4.48 วิธี
  5.60 วิธี

  2.1
  หลักพัน 9 วิธี
  หลักร้อย 10 วิธี
  หลักสิบ 10 วิธี
  หลักหน่วย 10 วิธี

  9*10*10*10= 9000 จำนวน

  2.2
  หลักพัน 9 วิธี
  หลักร้อย 10 วิธี
  หลักสิบ 10 วิธี
  หลักหน่วย 5 วิธี

  9*10*10*5 = 4500 จำนวน

  หลักพัน 9 วิธี
  หลักร้อย 10 วิธี
  หลักสิบ 10 วิธี
  หลักหน่วย 1 วิธี

  9*10*10*1= 900 จำนวน

 44. ช่วยทำโจทย์ข้อนี้ให้ดูหน่อยได้มั้ยค่ะ ยังงงอยู่เลย จงเขียนฉซมเปิลสเปซและหาจำนวนสมาชิกของแซมเปิลสเปซของการทอดลูกเต๋า 1 ลูก พร้อมโยนเหรียญ 2 เหรียญ

 45. นางสาวทิพวรรณ มูลชาติ

  ช่วยทำโจทย์ข้อนี้หน่อยค่ะ จงหาแซมเปิลสเปซของการโยน 3 ลูก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: