ฟังก์ชัน (Function)

 1. ให้นักเรียนยกตัวอย่างความสัมพันธ์ที่เป็นฟังก์ชันและความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นฟังก์ชันนะครับ

 2. สิริลัคน์ แสงตะวัน

  ฟังก์ชัน คือ ความสัมพันธ์ที่สมาชิกในโดเมนแต่ละตัวจับคู่กับสมาชิกในเรนจ์ของความสัมพันธ์เพียงตัวเดียวเท่านั้น
  ตัวอย่างที่ 1 ความสัมพันธ์ที่เป็นฟังก์ชัน
  r = {(3, 2), (4, 2), (6, 2)}
  ตัวอย่างที่ 2 ความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นฟังก์ชัน
  r = {(1, 3), (2, 4), (3, 6), (3, 8)}

 3. พรชัย สำราญใจ

  ตัวอย่างที่ 1 ความสัมพันธ์ที่เป็นฟังก์ชัน
  r = {(5,6), (7,8), (9,3)}
  ตัวอย่างที่ 2 ความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นฟังก์ชัน
  r = {(1, 2), (2,2), (3, 4)}

 4. สิริรัตน์ ภาสดา

  ตัวอย่างที่ 1 ความสัมพันธ์ที่เป็นฟังก์ชัน
  r = {(1,2), (3,4), (5,6)}
  ตัวอย่างที่ 2 ความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นฟังก์ชัน
  r = {(3,1), (2,5), (8,1)}

 5. ตัวอย่างที่ 1 ความสัมพันธ์ที่เป็นฟังก์ชัน
  r = {(9,6), (2,8), (4,3)}
  ตัวอย่างที่ 2 ความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นฟังก์ชัน
  r = {(1, 5), (2,5), (3, 5)}

 6. สุขประดิษฐ์ แหวนแก้ว

  ตัวอย่างที่ 1 ความสัมพันธ์ที่เป็นฟังก์ชัน
  r = {(1,2), (3,8), (4,3)}
  ตัวอย่างที่ 2 ความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นฟังก์ชัน
  r = {(2,2), (3,2), (3, 4)}

 7. สุติพร ชะฎาทอง

  ตัวอย่างที่ 1 ความสัมพันธ์ที่เป็นฟังก์ชัน
  r = {(2,1), (2,8), (4,3)}
  ตัวอย่างที่ 2 ความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นฟังก์ชัน
  r = {(1,2), (2,2), (3, 5)}

 8. วิชชุดา พานแก้ว

  ความสัมพันธ์ที่่เป็นฟังก์ชัน
  r={(2,3),(5,6),(7,8)}
  ความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นฟังก์ชัน
  r={(2,3),(2,4),(4,5)}

 9. ปรียานุช ภาสดา

  ความสัมพันธ์ที่เป็นฟังก์ชัน
  r={(3,4),(5,8),(6,5)}
  ความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นฟังก์ชัน
  r={(4,6),(5,7),(4,8)}

 10. บุหลัน พวงเพชร

  ความสัมพันธ์ที่เป็นฟังก์ชัน
  r={(5,8),(6,9),(7,0)}
  ความสัมพันธ์ท่ไม่เป็นฟังก์ชัน
  r={(4,8),(4,9),(5,16)}

 11. นฤมล ดาศรี

  ความสัมพันธ์ที่เป็นฟังก์ชัน
  r={(1,4),(2,5),(3,6)}
  ความสัมพันธ์ท่ไม่เป็นฟังก์ชัน
  r={(9,1),(9,2),(o,3)}

 12. ตัวอย่างที่ 1 ความสัมพันธ์ที่เป็นฟังก์ชัน
  r = {(1,2), (3,4), (5,6)}
  ตัวอย่างที่ 2 ความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นฟังก์ชัน
  r = {(3,1), (2,5), (8,1)}

 13. ตัวอย่างที่ 1 ความสัมพันธ์ที่เป็นฟังก์ชัน
  r = {(1,2), (3,8), (4,3)}
  ตัวอย่างที่ 2 ความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นฟังก์ชัน
  r = {(2,2), (3,2), (3, 4)}

 14. สุรีพร ไหลหลั่ง

  ความสัมพันธ์ที่เป็นฟังก์ชัน
  r={(3,4),(5,8),(6,5)}
  ความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นฟังก์ชัน
  r={(4,6),(5,7),(4,8)}

 15. กัลยาณี เป็งทอง

  ความสัมพันธ์ที่เป็นฟังก์ชัน
  r={(3,4),(5,8),(6,5)}
  ความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นฟังก์ชัน
  r={(4,6),(5,7),(4,8)}

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: