อินเวอร์สของความสัมพันธ์ (Inverse of relations)

 1. ให้นักเรียนยกตัวอย่างอินเวอร์ของความสัมพันธ์คนละ 1 ตัวอย่างนะครับ

 2. พรชัย สำราญใจ

  อินเวอร์สความสัมพันธ์
  r={(1,2),(3,4),(5,6)}
  Dr={(2,4,6)}
  Rr={(1,3,5)}

 3. พิศประภา บุญตัว

  อินเวอร์สความสัมพันธ์
  r={(5,1),(9,2),(3,4)}
  Dr={(1,2,4)}
  Rr={(5,9,3)}

 4. สิริลัคน์ แสงตะวัน

  อินเวอร์สของความสัมพันธ์ คือ ความสัมพันธ์ใหม่ที่เกิดจากการสลับที่ของสมาชิกตัวหน้าและสมาชิกตัวหลังของทุกคู่อันดับของความสัมพันธ์ที่กำหนดให้
  วิธีทำ จาก r1 = {(1,a),(2,b),(3,c)}
  ดังนั้น r1 = {(a,1),(b,2),(c,3)}

 5. สิริรัตน์ ภาสดา

  อินเวอร์สความสัมพันธ์
  r={(1,2),(3,4),(5,6),(7,8)}
  Dr={(2,4,6,8)}
  Rr={(1,3,5,7)}

 6. อินเวอร์สความสัมพันธ์
  r={(2,5),(3,6),(5,9)
  Dr={5,6,9}
  Rr={2,3,5}

 7. ศักดา มะโนศรี

  อินเวอร์ความสัมพันธ์
  R={(1,2),(3,4),(5,6)}
  Dr={2,4,6}
  Rr={1,3,5}

 8. สุติพร ชะฎาทอง

  อินเวอร์สความสัมพันธ์
  r={(1,2),(3,4),(5,6),(9,8)}
  Dr={(2,4,6,8)}
  Rr={(1,3,5,9)}

 9. สุขประดิษฐ์ แหวนแก้ว

  อินเวอร์สความสัมพันธ์
  r={(2,5),(3,6),(5,9),(4,7)}
  Dr={(5,6,9,7)}
  Rr={(2,3,5,4)}

 10. ชลลดา วงศ์ละคร

  อินเวอร์สความสัมพันธ์
  r={(3,6),(7,5),(1,2),(4,8)}
  Dr={(6,5,2,8)}
  Rr={(3,7,1,4)}

 11. สุริโย พรมวงค์

  อินเวอร์สความสัมพันธ์
  r={(8,1),(3,5),(4,2),(6,7)}
  Dr={(1,5,2,7)}
  Rr={(8,3,4,6)}

 12. วิชชุดา พานแก้ว

  อินเวอร์ความสัมพันธ์
  r={(9,10),(5,7),(6,8)}
  Dr={(10,7,8)}
  Rr={(9,5,6)}

 13. ปรียานุช ภาสดา

  อินเวอร์ความสัมพันธ์
  r={(1,2,),(3,4),(5,6)}
  Dr={(2,4,6)}
  Rr={(1,3,5)}

 14. บุหลัน พวงเพชร

  อินเวอร์ความสัมพันธ์
  r={(2,4),(6,8),(10,12)}
  Dr={(4,8,12)}
  Rr={(2,6,10)}

 15. วีรพล แสงตะวัน

  อินเวอร์ความสัมพันธ์
  r={(3,6),(9,12),(15,18)}
  Dr={(6,12,18)}
  Rr={(3,9,15)}

 16. ขวัญฤดี แรมสูงเนิน

  อินเวอร์ความสัมพันธ์
  r={(2,4),(6,8),(10,12)}
  Dr={(4,8,12)}
  Rr={(2,6,10)}

 17. นงคราญ พวงนาม

  อินเวอร์ความสัมพันธ์
  r={(3,4),(5,6),(7,8)}
  Dr={(4,6,8)}
  Rr={(3,5,7)}

 18. สุภาพร มะโนศรี

  อินเวอร์ความสัมพันธ์
  r={(5,2),(6,3),(7,8)
  Dr={(2,3,8)}
  Rr={(5,6,7)}

 19. เครือวัลย์ แจ่มใส

  อินเวอร์ความสัมพันธ์
  r={(4,8),(5,7),(3,2)}
  Dr={(8,7,2)}
  Rr={(4,5,3)}

 20. นฤมล ดาศรี

  อินเวอร์ความสัมพันธ์
  r={(9,8),(7,6),(5,4)}
  Dr={(9,7,5)}
  Rr={(8,6,4)}

 21. นางสาววิภารัตน์ สุขแน่น

  อินเวอร์สความสัมพันธ์
  r={(1,2),(3,4),(5,6),(7,8)}
  Dr={(2,4,6,8)}
  Rr={(1,3,5,7)}

 22. สุรีพร ไหลหลั่ง

  อินเวอร์ความสัมพันธ์
  r={(3,6),(9,12),(15,18)}
  Dr={(6,12,18)}
  Rr={(3,9,15)}

 23. กัลยาณี เป็งทอง

  อินเวอร์สความสัมพันธ์
  r={(1,2),(3,4),(5,6)}
  Dr={(2,4,6)}
  Rr={(1,3,5)}

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: