โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ (Domain and Range)

 1. พรชัย สำราญใจ

  อินเวอร์สความสัมพันธ์
  r={(1,2),(3,4),(5,6)}
  Dr={(2,4,6)}
  Rr={(1,3,5)}

 2. ตัวอย่างเช่น กำหนด r = { (x,y) ∈ R× R | }

  1. หา Dr :
  นั่นคือ y หาค่าได้เมื่อ x-2 ≠ 0
  ∴ Dr = R – {2} = { x | x ≠ 2 }

  2. หา R r :
  นั่นคือ x หาค่าได้เมื่อ y ≠ 0
  ∴ Rr = R – {0} = { y | y ≠ 0 }

 3. สุรีพร ไหลหลั่ง

  {(1,9),(2,8),(3,7),(4,6),(5,5)

  Dr={1,2,3,4,5}

  Rr={9,8,7,6,5}

 4. วิภารัตน์ สุขแน่น

  r={(1,7),(2,8),(3,9)}
  Dr={1,2,3}
  Rr={7,8,9

 5. กัลยาณี เป็งทอง

  r = {(5,6),(2,3),(4,8)}
  Dr= {(5,2,4)}
  Rr= {)6,3,8)}

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: