เซต (SET)

  1. วิชชุดา พานแก้ว

    เซตว่าง ได้แก่ A={xlx เป็นจำนวนเต็มที่ 6<x<8}
    เซตอนันต์ ได้แก่ A={xlx เป็นตัวอักษรในคำว่า สุรินทร์}
    เซตจำกัด ได้แก่ A={1,2,3,4,5}

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: