การเขียนเซต


 ให้นักเรียนยกตัวอย่างเซตที่เขียนในรูปแบบแจกแจงสมาชิก และแบบบอกเงื่อนไขมาคนละ 3 เซตต่อรูปแบบนะครับ

 1. บุหลัน พวงเพชร

  เซตว่าง ได้แก่ A={xlx เป็นจำนวนเต็มที่ 2<x<3}
  เซตอนันต์ ได้แก่ A={xlx เป็นพยัญชนะของไทย}
  เซตจำกัด ได้แก่ A={ไก่,เป็ด,ห่าน}

 2. ปรียานุช ภาสดา

  เซตว่าง ได้แก่ A={xlx เป็นจำนวนเต็มที่ 4<x<6}
  เซตอนันต์ ได้แก่ A={xlx เป็นพยัญชนะภาษาอังกฤษ}
  เซตจำกัด ได้แก่ A={นก,ช้าง,แมว}

 3. วิชชุดา พานแก้ว

  เซตว่าง ได้แก่ A={xlx เป็นจำนวนเต็มที่ 6<x<8}
  เซตอนันต์ ได้แก่ A={xlx เป็นตัวอักษรในคำว่า สุรินทร์}
  เซตจำกัด ได้แก่ A={1,2,3,4,5}

 4. ชลลดา วงศ์ละคร

  เซตว่าง ได้แก่ A={xlx เป็นจำนวนเต็มที่ 6<x<15}
  เซตอนันต์ ได้แก่ A={xlx เป็นตัวอักษรในคำว่า หนองแวงวิทยาคม}
  เซตจำกัด ได้แก่ A={7,8,9,4,5}

 5. สิริลัคน์ แสงตะวัน

  เซตว่าง ได้แก่ A={xlx เป็นจำนวนเต็มที่ 16<x<18}
  เซตอนันต์ ได้แก่ A={xlx เป็นตัวอักษรในคำว่า ดวงใจ อัคนี}
  เซตจำกัด ได้แก่ A={9,10,11,12}

 6. สิริรัตน์ ภาสดา

  เซตว่าง ได้แก่ A={xlx เป็นจำนวนเต็มที่ 18<x<20}
  เซตอนันต์ ได้แก่ A={xlx เป็นพยัญชนะในคำว่า เพลิงทระนง}
  เซตจำกัด ได้แก่ A={7,8,9,10}

 7. นงคราญ พวงนาม

  เซตว่าง ได้แก่ A={xlx เป็นจำนวนเต็มที่ 14<x<19}
  เซตอนันต์ ได้แก่ A={xlx เป็นพยัญชนะในคำว่า พิมมาลา}
  เซตจำกัด ได้แก่ A={หมู,เสือ,กวาง}

 8. บุหลัน พวงเพชร

  เซตแบบแจกแจงสมาชิก ได้แก่ 1. A={1,2,3,4,5}
  n(A)=5
  2. B={8,6,5}
  n(B)=3
  3.C={9,5,8,7,9,3,}
  n(C)=6
  เซตแบบบอกเงื่อนไข ได้แก่ A={1,2,3,4,5,…}
  A={rlr เป็นจำนวนเต็มบวก}
  B={2,4,6,8,}
  B={sls เป็นจำนวนคู่บวก}
  C={…,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1}
  C={mlm เป็นจำนวนเต็มลบ}

 9. ชลลดา วงศ์ละคร

  เซตแบบแจกแจงสมาชิก ได้แก่ 1. A={มังคุด,มะม่วง,มะพร้าว,มะละกอ}
  n(A)=5
  2. B={6,5,4,3,2,1}
  n(B)=6
  3.C={1,2,3,4,5,6,7}
  n(C)=7
  เซตแบบบอกเงื่อนไข ได้แก่ A={1,2,3,4,5,6,7,8,9,…}
  A={xIx เป็นจำนวนเต็มบวก}
  B={8,10,12,14,16}
  B={xIxเป็นจำนวนคู่บวก}
  C={…,-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1}
  C={xIx เป็นจำนวนเต็มลบ}

 10. เซตแบบแจกแจงสมาชิก ได้แก่ 1. A={มังคุด,มะม่วง,มะพร้าว,มะละกอ}
  n(A)=4
  2. B={6,5,4,3,2,1}
  n(B)=6
  3.C={1,2,3,4,5,6,7}
  n(C)=7
  เซตแบบบอกเงื่อนไข ได้แก่ A={1,2,3,4,5,6,7,8,9,…}
  A={xIx เป็นจำนวนเต็มบวก}
  B={8,10,12,14,16}
  B={xIxเป็นจำนวนคู่บวก}
  C={…,-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1}
  C={xIx เป็นจำนวนเต็มลบ}

 11. เซตแบบแจกแจงสมาชิก ได้แก่ 1. A={มังคุด,มะม่วง,มะพร้าว,มะละกอ}
  n(A)=4
  2. B={6,5,4,3,2,1}
  n(B)=6
  3.C={1,2,3,4,5,6,7}
  n(C)=7
  เซตแบบบอกเงื่อนไข ได้แก่ A={1,2,3,4,5,6,7,8,9,…}
  A={xIx เป็นจำนวนเต็มบวก}
  B={8,10,12,14,16}
  B={xIxเป็นจำนวนคู่บวก}
  C={…,-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1}
  C={xIx เป็นจำนวนเต็มลบ}

 12. เซตแบบแจกแจงสมาชิก ได้แก่
  1. A={แมว,หมู,นก}
  n(A)=3
  2. B={หนู,วัว,ไก่,เป็ด,ห่าน}
  n(B)=5
  3.C={กระรอก,กระต่าย,กระแต,กระทิง,}
  n(C)=4
  เซตแบบบอกเงื่อนไข ได้แก่
  1.A{2,4,6,8,10}
  A={xIx เป็นจำนวนคู่บวก}
  2.B={-8,-6,-4,-2,2,4,6,8}
  B={xIxเป็นจำนวนเต็ม}
  3.C={-9,-7,-5,-3-1,1,3,5,7,9}
  C={xIx เป็นจำนวนเต็มคี่}

 13. วิชชุดา พานแก้ว

  เซตแบบแจกแจงสมาชิก ได้แก่ 1. A={1,2,3,4,5,6,7,8,9}
  n(A)=9
  2. B={8,6,7,5,4,}
  n(B)=5
  3.C={9,5,8,7,9}
  n(C)=4
  เซตแบบบอกเงื่อนไข ได้แก่ A={…-5,-4,-3,-2,-1}
  A={rlr เป็นจำนวนเต็มลบ}
  B={3,5,7,9,}
  B={sls เป็นจำนวนคี่บวก}
  C={…,7,6,5,4,3,2,1}
  C={mlm เป็นจำนวนเต็มบวก}

 14. ปรียานุช ภาสดา

  เซตแบบแจกแจงสมาชิก ได้แก่ 1. A={1,2,3}
  n(A)=3
  2. B={8,6,7,5,4,1,6}
  n(B)=6
  3.C={9,5,8,7}
  n(C)=4
  เซตแบบบอกเงื่อนไข ได้แก่ A={ไก่,เป็ด,ห่าน}
  A={rlr เป็นสัตว์สองขา}
  B={แมว,สุนัข}
  B={sls เป็นสัตว์สี่ขา}
  C={3,7,9}
  C={mlm เป็นจำนวนคี่บวก}

 15. สิริลัคน์ แสงตะวัน

  เซตแบบแจกแจงสมาชิก ได้แก่ 1. A={6,7,8,9}
  n(A)=4
  2. B={8,6,5,}
  n(B)=3
  3.C={9,5,2,1,3,4}
  n(C)=6
  เซตแบบบอกเงื่อนไข ได้แก่ A={ช้าง,หมู}
  A={rlr เป็นสัตว์สี่ขา}
  B={นก,นกเอี้ยง}
  B={sls เป็นสัตว์ปีก}
  C={1,2,3,4,5,6,7}
  C={mlm เป็นจำนวนเต็มบวก}

 16. นงคราญ พวงนาม

  เซตแบบแจกแจงสมาชิก ได้แก่ 1. A={…,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1}
  n(A)=7
  2. B={10,11,12}
  n(B)=3
  3.C={20,30,40,50,60,70}
  n(C)=6
  เซตแบบบอกเงื่อนไข ได้แก่ A={ยีราฟ,วัว}
  A={rlr เป็นสัตว์สี่ขา}
  B={นก,นกเขา}
  B={sls เป็นสัตว์ปีก}
  C={11,12,13,14,15}
  C={mlm เป็นจำนวนเต็มบวก}

 17. สิริรัตน์ ภาสดา

  เซตแบบแจกแจงสมาชิก ได้แก่ 1. A={…,,-3,-2,-1}
  n(A)=3
  2. B={10,11,12,13,14,15}
  n(B)=6
  3.C={20,30,40,50,60,70,80,90}
  n(C)=8
  เซตแบบบอกเงื่อนไข ได้แก่ A={แมว,หมู}
  A={rlr เป็นสัตว์สี่ขา}
  B={นก,นกกางเขน}
  B={sls เป็นสัตว์ปีก}
  C={11,12,13,14,15,16,17,18,19}
  C={mlm เป็นจำนวนเต็มบวก}

 18. 1.เช่น ถ้าให้ A เป็นเซตของสีประจำวันในหนึ่งสัปดาห์
  A = {แดง,เหลือง,ชมพู,เขียว,แสด,ฟ้า,ม่วง}
  ถ้าให้ B เป็นเซตของจำนวนเต็ม
  B = {…,-2,-1,0,1,2,…} เป็นต้น
  2.A = {x/x เป็นวันต่างๆ ในหนึ่งสัปดาห์}
  B = {y/y เป็นจำนวนเต็มที่อยู่ระหว่าง 1 กับ 100}
  หรือ B = {y/y I และ 1

 19. กัลยาณี เป็งทอง

  เซตแบบแจกแจงสมาชิก ได้แก่ 1. A={6,7,8,9}
  n(A)=4
  2. B={8,6,5,}
  n(B)=3
  3.C={9,5,2,1,3,4}
  n(C)=6
  เซตแบบบอกเงื่อนไข ได้แก่ A={ช้าง,หมู}
  A={rlr เป็นสัตว์สี่ขา}
  B={นก,นกเอี้ยง}
  B={sls เป็นสัตว์ปีก}
  C={1,2,3,4,5,6,7}
  C={mlm เป็นจำนวนเต็มบวก}

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: