ลักษณะของเซต

ให้นักเรียนแต่ละคนยกตัวอย่างเซตจำกัด เซตอนันต์ และเซตว่างมาคนละ 1 เซต ไม่ซ้ำกับเพื่อน ๆ นะครับ

 1. เชตมีหลายลักษณะเช่น เซตจำกัด เซตอนันต์ และเซตว่าง

 2. เช่นA={1,2,3,4,5,}เป็นเซตจำกัดเพราะมีสมาชิกเท่ากับ5

 3. พุทธินันท์ ยี่สุ่นแก้ว

  เซตมีหลายเซตดังนี้ เซตจำกัด เซตอนันต์ และเซตว่าง

 4. รัตติยา สุขหา

  เข้าใจเรื่องเซตมากขึ้น

 5. กนกวรรณ แรมสูงเนิน

  A = {x | x เป็นจำนวนเต็ม และ 1 < x < 2}
  ∴ A = Ø

 6. วิภารัตน์ สุขแน่น

  B = { a, e, i, o, u} มีสมาชิก 5 สมาชิก

 7. A = { x | x เป็นจำนวนเต็มบวก และ x + 1 = 0 }
  ∴ ฺA = Ø

 8. สุรีพร ไหลหลั่ง

  A= { x | x เป็นจำนวนเต็มบวก และ x + 1 = 0 }
  ∴ ฺA= Ø

 9. เซตมีอยู่ 3 ลักษณะ ได้แก่
  1. เซตจํากัด
  2. เซตอนันต์
  3. เซตว่าง

 10. เซตจํากัด
  ได้แก่
  A = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,…}
  B = { a,b,c,d,e,….}

 11. ปรียานุช ภาสดา

  เซตว่าง ได้แก่ A={xlx เป็นจำนวนเต็มที่ 4<x<6}
  เซตอนันต์ ได้แก่ A={xlx เป็นพยัญชนะภาษาอังกฤษ}
  เซตจำกัด ได้แก่ A={นก,ช้าง,แมว}

 12. วิชชุดา พานแก้ว

  เซตว่าง ได้แก่ A={xlx เป็นจำนวนเต็มที่ 6<x<15}
  เซตอนันต์ ได้แก่ A={xlx เป็นตัวอักษรในคำว่า หนองแวงวิทยาคม}
  เซตจำกัด ได้แก่ A={7,8,9,4,5}

 13. ชลลดา วงศ์ละคร

  เซตว่าง ได้แก่ A={xlx เป็นจำนวนเต็มที่ 12<x<19}
  เซตอนันต์ ได้แก่ A={xlx เป็นตัวอักษรในคำว่า เด็กดีของแม่}
  เซตจำกัด ได้แก่ A={7,8,9,4,5,3,2,1}

 14. สิริรัตน์ ภาสดา

  เซตว่าง ได้แก่ A={xlx เป็นจำนวนเต็มที่ 17<x<25}
  เซตอนันต์ ได้แก่ A={xlx เป็นตัวอักษรในคำว่า มือถือเสีย}
  เซตจำกัด ได้แก่ A={1,2,3,4,5,}

 15. บุหลัน พวงเพชร

  เซตว่าง ได้แก่ A={xlx เป็นจำนวนเต็มที่ 16<x<29}
  เซตอนันต์ ได้แก่ A={xlx เป็นตัวอักษรในคำว่า คนใจร้าย}
  เซตจำกัด ได้แก่ A={7,5,3,1,9}

 16. สิริลัคน์ แสงตะวัน

  เซตว่าง ได้แก่ A={xlx เป็นจำนวนเต็มที่ 65<x<85}
  เซตอนันต์ ได้แก่ A={xlx เป็นตัวอักษรในคำว่า แฟนดีๆ}
  เซตจำกัด ได้แก่ A={1,2,5,4,7}

 17. นงคราญ พวงนาม

  เซตว่าง ได้แก่ A={xlx เป็นจำนวนเต็มที่ 48<x<95}
  เซตอนันต์ ได้แก่ A={xlx เป็นตัวอักษรในคำว่า อยากเป็นแฟนเธอแทนเขา}
  เซตจำกัด ได้แก่ A={ช้าง,แมว,หมู}

 18. เซตว่าง ได้แก่ A={xlx เป็นจำนวนเต็มที่ 20<x<25}
  เซตอนันต์ ได้แก่ A={xlx เป็นตัวอักษรในคำว่า โกหกไม่ลง}
  เซตจำกัด ได้แก่ A={วัว,หนู,เป็ด}

 19. กัลยาณี เป็งทอง

  เซตจำกัดตัวอย่างเช่น A = {1, 2, 3, 4, 5} มีสมาชิก 5 สมาชิก
  B = { a, e, i, o, u} มีสมาชิก 5 สมาชิก
  เซตอนันต์ตัวอย่างเช่่น C = {…,-2,-1,0,1,2,…}
  เซตว่างA = {x | x เป็นจำนวนเต็ม และ 1 < x < 2} ∴ A = Ø
  B = { x | x เป็นจำนวนเต็มบวก และ x + 1 = 0 } ∴ ฺB = Ø

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: