Category Archives: แท็บเล็ต

OTPC โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย

โดยล่าสุดทาง SIPA ที่รับเป็นผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับใช้ในการเรียนการสอนบนแท็บเล็ตของเด็ก ป.1 ได้นำเนื้อหาทั้งขึ้นออนไลน์บนเว็บไซต์ “DekThai.net” เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าชมได้ (ผ่านโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ธรรมดา) และยังขอความร่วมมือให้ทุกคนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา เพื่อที่จะได้นำไปแก้ไขปรับปรุงให้สมบูรณ์ที่สุดอีกด้วย สามารถชมตัวอย่างได้ที่ http://www.dekthai.net/main.html นะครับ

ที่มา http://www.dekthai.net/main.html