คลังเก็บบล็อก

video โดเมนและเรนจ์

 

ที่มา http://www.youtube.com/watch?v=vGOMs4vEJzc&feature=related

การบวกและการลบเมตริกซ์

โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์

กราฟของความสัมพันธ์ (Graph of Relation)

Graph

View more documents from Aon Narinchoti

ความสัมพันธ์ (Relations)

ผลคูณคาร์ทีเซียน (Cartesian product)

Cross

View more documents from Aon Narinchoti

มารู้จักเมทริกซ์ (matrix)

ตัวอย่างข้อสอบเรื่อง จำนวนจริง

 

ที่มา http://www.youtube.com/watch?v=e40vBhLdTlU&feature=related