คลังเก็บบล็อก

clip การสอนของเด็กอีกกลุ่ม เรื่องความน่าจะเป็น

Clip การสอนความน่าจะเป็น ชั้นม.5

คลิปการสอนโดยนักเรียน ม.5

ทบทวน เรื่องความน่าจะเป็น ก่อนสอบ

ที่มา อ.วัฒนา เถาว์ทิพย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลำดับและอนุกรม ม.5

การวัดค่ากลางของข้อมูล

เรียนคณิตศาสตร์ผ่านเพลง (พิสัย ค่าเฉลี่ย มัธยฐานและฐานนิยม) เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เรียนคณิตศาสตร์จากเพลง