คลังเก็บบล็อก

เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เซต

ที่มา อ.วัฒนา เถาว์ทิพย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

View more documents from Aon Narinchoti

คลิป video การดำเนินการของเซต

การดำเนินการของเซต “อินเตอร์เซกชัน”

แผนภาพเวนน์และออยเลอร์

สับเซต (Sub set)

นิยามเบื้องต้นเกี่ยวกับเซต