คลังเก็บบล็อก

การให้เหตุผล

Reasoning

View more presentations from Aon Narinchoti

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

ลำดับและอนุกรม ม.5

พื้นที่ผิวและปริมาตร ม.3

ที่มา คณิตศาสตร์เสริม หลักสูตร EP    โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  บรรยายโดย ดร.วัฒนา เถาว์ทิพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

View more documents from Aon Narinchoti

ผลคูณคาร์ทีเซียน (Cartesian product)

Cross

View more documents from Aon Narinchoti

มารู้จักเมทริกซ์ (matrix)

แนะนำแหล่งเรียนรู้

ดาวน์โหลดเอกสารรายการ student channel คลิ๊กที่นี้

เรียนสถิติจากเพลง